Over het boek

Alfred Slager over Beleggen met visie

Het boek Beleggen met visie bestaat uit drie delen, met in totaal 16 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, waarna vervolgens een case studie wordt uitgewerkt die de lezer triggert en de boodschap van het hoofdstuk goed weergeeft.

Deel I: De basis van beleggingsovertuigingen

In deel I schetsen we eerst de grote lijnen. Overtuigingen en een filosofie van waaruit men belegt, geven de portefeuilleopbouw een stevig fundament en zijn bovendien een integraal onderdeel van een goed geleide beleggingsorganisatie. Een pensioenfonds moet uiteenlopende belangen tegen elkaar afwegen. Gepensioneerden en toezichthouders eisen steeds meer transparantie naarmate het beheerde vermogen groeit. De beleggingsorganisatie daarentegen dient haar toegevoegde waarde te bepalen vanuit het besef een pensioenfonds en geen vermogensbeheerder te zijn.

Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1 Samenvatting

Hoofdstuk 2   Denk nog eens goed na over uw beleggingsfilosofie
2.1 Overtuigingen bieden bestuurders toegevoegde waarde

Hoofdstuk 3   Op zoek naar uw overtuigingen
3.1 Standpunten
3.2 Beleggen: kunst of wetenschap?
3.3 De grondslagen van een beleggingsovertuiging
3.4 De beleggingsfilosofie
3.5 Beleggingsovertuigingen in het bestuur verankeren
3.6 Een tour d’horizon

Hoofdstuk 4   Waarom pensioenbeleggers geen vermogensbeheerders zijn
4.1 Het verschil verklaard
4.2 De commerciële vermogensbeheerder
4.3 Het pensioenfonds

Deel II: Overtuigingen onderzoeken

In deel II geven we een nuttig en direct toepasbaar overzicht van beleggingsovertuigingen: wat zijn het precies en hoe brengen vermogensbeheerders ze in praktijk? We kijken naar de overtuigingen van grote internationale fondsbeheerders, pensioenfondsen en kapitaalverzekeraars. Dat zijn de grote namen, de namen die boven aan de lijst staan van iedereen die assetmanagementservices zoekt, de bedrijven die in de sector als uitmuntend bekend staan. Samen bieden ze een breed en samenhangend overzicht van de modernste opvattingen over assetmanagement. Het onderzoek omvat bedrijven uit Noord-Amerika en Europa, omdat daar internationaal het meeste vermogen is geconcentreerd.

Vervolgens clusteren we deze beleggingsopvattingen op basis van gemeenschappelijke factoren. Om onze analyse realistisch te houden, stellen we onszelf steeds de vraag: is deze overtuiging praktisch toepasbaar en is zij gezien de huidige situatie in de financiële en beleggingswereld ook zinvol? Uit onze analyse blijkt dat vermogensbeheerders met duidelijke overtuigingen doorgaans betere resultaten boeken. Wij analyseren welke beleggingsovertuigingen de resultaten sterk beïnvloeden en laten vervolgens zien hoe beheerders met behulp van deze overtuigingen de concurrentiepositie van hun onderneming kunnen verbeteren. Tot slot beschrijven we veelbelovende strategieën voor elk van de drie groepen beleggingsovertuigingen die uit onze analyse naar voren zijn gekomen: een kapitaalmarktstrategie, een strategie voor organisatorische vaardigheden en een maatschappelijke strategie. We geven daarbij praktische voorbeelden waarmee vermogensbeheerders hun voordeel kunnen doen.

Hoofdstuk 5   Inefficiënties
5.1 Casus
5.2 Theorie
5.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 6   Risicopremies
6.1 Casus
6.2 Theorie
6.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 7   Diversificatie
7.1 Casus
7.2 Theorie
7.4 Relevante discussies

Hoofdstuk 8   Beleggingshorizon
8.1 Casus
8.2 Theorie
8.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 9   Het beleggingsproces: impact en focus van beslissingen
9.1 Casus
9.2 Theorie
9.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 10   Risicomanagement
10.1 Casus
10.2 Theorie
10.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 11   Beleggingsstijl
11.1 Casus
11.2 Theorie
11.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 12   Kosten
12.1 Casus
12.2 Theorie
12.3 Relevante discussies

Hoofdstuk 13   Organisatie
13.1 Casus
13.2 Theorie
13.4 Uitbesteden of zelf doen
13.5 Teams en de rol van de beheerder
13.6 Innovatie

Hoofdstuk 14   Duurzaamheid
14.1 De wereld redden en er nog aan verdienen ook
14.2 Theorie
14.3 Relevante discussies

Deel III: Overtuigingen in praktijk brengen

Deel III concentreert zich op de uitvoering. We leggen managers uit de financiële dienstverlening enkele indringende vragen voor: houden hun vermogensbeheerders zich wel met de juiste zaken bezig? Werken hun organisaties volgens beleggingsovertuigingen die bestand zijn tegen de tand des tijds en stevige argumenten? En als de organisatie kansen ziet in bepaalde beleggingsstrategieen, zijn de beleggingsovertuigingen dan mede bepalend voor de wijze waarop de middelen worden ingezet? Deze vragen maken meteen duidelijk waarom vermogensbeheerders dit soort helder geformuleerde overtuigingen nodig hebben: ze scheppen duidelijkheid over de doelen en de implementatie en daar profiteert iedereen van: de beleggers, de raad van bestuur en de beheerder. Verder geven we een checklist voor pensioenfondsbeheerders van wie de organisatie (nog) geen beleggingsovertuigingen heeft geformuleerd, maar die hun fonds ook in de toekomst graag succesvol zien en daarom vinden dat dit wel zou moeten.

Hoofdstuk 15   Een vliegende start maken
15.1    Hedgefondsen, de drijvende kracht achter governance
15.2    De governance geeft vorm aan de beleggingsfilosofie

Hoofdstuk 16   Uw eigen overtuigingen uitwerken
16.1    Beleggingsovertuigingen uitwerken
16.2    Beleggingsovertuigingen communiceren
16.3    Vragen die u moet stellen
16.4    Valkuilen
16.5    Nu bent u aan de beurt

Comments are closed.